Dưới đây là chi tiết thưởng tết 2024 cho người lao động như sau:

Đối với Công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vồn điều lệ

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024: Bình quân 650.000 đồng/người.

+ Mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024: Bình quân 3.100.000 đồng/người.

+ Mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

chi-tiet-thuong-tet-2024-cho-nguoi-lao-dong
Chi tiết thưởng tết 2024 cho người lao động

Đối với loại hình Công ty cổ phần có góp vốn chi phối của nhà nước

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2024: Bình quân là 500.000 đồng/người.

+ Mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024: Bình quân 3.300.000 đồng/người.

+ Mức thưởng cao nhất là 29.800.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Khối DN dân doanh

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024: bình quân 500.000 đồng/người.

+ Mức thưởng cao nhất là 29.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024: mức thưởng bình quân 3.500.000 đồng/người.

+ Mức thưởng Tết cao nhất là 90.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối DN FDI

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2024: bình quân là 500.000 đồng/người.

+ Mức thưởng Tết cao nhất 90.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất 350.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024: bình quân là 4.000.000 đồng/người.

+Mức thưởng Tết cao nhất 450.000.000 đồng/người;

+ Mức thưởng thấp nhất 500.000 đồng/người.

Về tình hình tiền lương năm 2023

Trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Tiền lương bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất: 25.000.000 đồng/người/tháng. Mức lương thấp nhất: 5.100.000 đồng/người/tháng.

Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước:

Tiền lương bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất: 29.800.000 đồng/người/tháng. Mức lương thấp nhất: 5.100.000 đồng/người/tháng.

Khối DN dân doanh:

Tiền lương bình quân: 6.800.000 đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất: 125.000.000 đồng/người/tháng. Mức lương thấp nhất: 4.680.000 đồng/người/tháng.

Khối DN FDI:

Tiền lương bình quân: 7.400.000 đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất: 70.000.000 đồng/người/tháng. Mức lương thấp nhất: 4.680.000 đồng/người/tháng.

Những thông tin trên đây mà Thiên Bằng chia sẻ cho các bạn được đúc kết từ nguồn tài liệu chính thống từ kinhtedothi.vn hy vọng rằng, những thông tin trên giúp ích cho các bạn trong quá trình tham khảo một cách đầy đủ, chi tiết nhất.