Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác bảo hộ luôn xong hành với nhau. Đối với người sử dụng lao động thì việc bảo đảm an toàn lao động cho người công nhân tránh tổn hại sức khỏe tính mạng cũng chính là đảm bảo năng suất trong công việc của những người công nhân ấy. Và Ngược lại thì những người lao động cũng cần đến sự bảo đảm an toàn của người sử dụng lao động trong công việc của họ, để giúp tránh và hạn chế tối đa những tai nạn tổn thương ảnh hương sức khỏe và tính mạng gây nên tại môi trường làm việc. Cả người sử dụng lao động và người lao động đều cần có sự hiểu biết để thực hiện quyền và nghĩa vụ vốn có của đôi bên trong công việc.

quyen-nghia-vu

Và để có thể hiểu rõ hơn xin mời tham khảo tài liệu tại đây về Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *