Nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động là đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động trong môi trường làm việc, đồng thời tăng cường hiệu suất và chất lượng công việc.

cong-tac-bao-ho-lao-dong
Công tác bảo hộ lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề

Những nội dung chi tiết trong nhiệm vụ công tác bảo hộ lao động

Nội dung nhiệm vụ công tác bảo hộ lao động gồm 5 phần chính:

– Biện pháp kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ.

– Kỹ thuật vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

– Chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

– Trang bị phương tiện cá nhân cho người lao động.

– Tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn bảo hộ lao động.

Hiểu rõ môi trường làm việc của người lao động để đưa ra giải pháp cụ thể giúp tăng niềm tin, cải thiện đời sống và nâng cao năng suất lao động.

nhiem-vu-cua-cong-tac-bao-ho-lao-dong
Nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động yêu cầu gì trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Kế hoạch phải có biện pháp cụ thể, kinh phí, vật tư, ngày công, thời gian bắt đầu và kết thúc, và trách nhiệm của từng bộ phận.

Chú trọng chất lượng bảo hộ lao động, phù hợp với môi trường làm việc của người lao động.

Nêu rõ trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo kế hoạch được thực hiện thành công.